Časté dotazy

OBECNÉ

Aplikace či Driver portál nabízí řadu funkcionalit a informací, zejména možnost průběžně sledovat stav účtu, obsazenost stanic a přehled o celé síti stanic. Aplikace je také způsobem, jak nám můžete snadno a efektivně nahlásit případné potíže nebo problémy.

Ne, nemusíte. Registrací je Vám v systému zřízen zákaznický účet. Přístup k účtu máte jak z Driver portálu, tak i z Aplikace. K přístupu slouží přihlašovací údaje (email a heslo), které při registraci zadáváte.

Ano, není mezi nimi rozdíl.

Budete-li chtít dobíjet okamžitě, je důležité, abyste při registraci ponechali zaškrtlé políčko, kdy si vyžádáte poskytování služby okamžitě ještě před uplynutím čtrnáctidenní ochranné lhůty pro smlouvy uzavírané distančním způsobem. Následně Vám bude zaslána aktivační sms, která zpřístupní Váš účet.

Pokud políčko nezaškrtnete, bude fungování účtu po dobu 14 dní pozastaveno a účet bude znovu aktivován až po uplynutí této lhůty.

Pokud si budete přát čip, je třeba si zaslání čipu v systému vyžádat (sekce Můj účet  Karty  ikona „+“ v pravém horním rohu a klik na „OBJEDNAT“). Čipy zasíláme s návodem na aktivaci.

Čipy jsou zasílány průběžně s možností vyzvednutí na centrále ČEZu, Duhová 3, Praha 4, 140 53.

Čip je možné si vyzvednout pouze po předchozí domluvě na centrále ČEZu, Duhová 3, Praha 4, 140 53. Zažádat je možné na info@elektromobilita.cz.

Ano, dobíjení bez registrace je možné dvěma způsoby. Stažením Aplikace FUTUR/E/GO nebo pomocí Driver portálu https://account.elektromobilita.cz. V obou případech nejdříve vyhledáte dobíjecí stanici, zvolíte konektor a zahájíte dobíjení. Poté zadáte Vaše osobní údaje, platební kartu a můžete dobíjet. Po ukončení dobíjení dojde k automatickému stržení platby z Vaší karty a zaslání faktury na email.

Platební karta je do systému vkládána jen pro účely fakturace. ČEZ, a. s., jako provozovatel sítě stanic, k údajům o kartě nemá přístup, jsou uloženy v platební bráně. Při jednotlivém dobíjení nemusíte mít platební kartu u sebe ani se s ní nijak nemusíte autorizovat u dobíjecí stanice.

Současně upozorňujeme, že na platební kartě musí být aktivovány platby na internetu formou opakovaných plateb automaticky strhávaných z karty, povolené inkaso s dostatečným denním i měsíčním limitem a finanční hotovost na kartě. V opačném případě platební brána takovou platební metodu neautorizuje.

Provozovatelem platební brány není ČEZ, ale společnost PayU. ČEZ k údajům o platebních kartách zákazníků nemá přístup, tyto údaje nejsou v IT systému obsaženy, disponuje s nimi pouze provozovatel platební brány PayU v souladu s příslušnými právními předpisy.

UPOZORNĚNÍ:

Při autorizaci platební metody dojde k prověření zadané platební karty ze strany platební brány PayU. Tato transakce se na Vašem účtu objeví jako „čekající“ platba ve výši 1 Kč. K jejímu stržení však nedojde, částka je pouze zablokována. Po sedmi dnech dojde k jejímu odblokování a tato transakce Vám nebude vyúčtována.

Kontaktujte prosím tým elektromobilita na info@elektromobilita.cz nebo volejte +420 211 040 101.

Fakturace s pomocí faktury s pozdější splatností bankovním převodem je v zásadě možná, podmínkou je ale to, aby účet byl veden na firmu (IČO). Fakturace vyžaduje manuální úkony a její vystavení může být zpoplatněno.

Modul pro firemní (B2B) zákazníky, který obsahuje specifické funkce vč. automatické fakturace, bude v systému k dispozici později.

Ano, provozujeme non-stop poruchovou linku +420 211 040 101.

Telefonní číslo je uvedeno na webu www.futurego.cz, v Aplikaci nebo na dobíjecích stanicích.

S požadavky nebo dotazy provozního charakteru nebo související s účtem zákazníka, které nejsou akutního charakteru, se mohou zákazníci obracet na tým elektromobility - info@elektromobilita.cz, případně využít další komunikační kanály nabízené v Aplikaci (ticket vystavený pomocí Aplikace, kontaktní údaje).

Ne, s přechodem na nový IT systém byla možnost dobíjení s pomocí Aplikace Polyfazer Direct ukončena.

Ano, slouží k tomu tzv. Driver portál přístupný s pomocí webového prohlížeče (https://account.elektromobilita.cz). Zákaznický portál nabízí stejný rozsah funkcionalit jako Aplikace.

REGISTRACE

Smlouvu uzavíráte registrací v Driver portálu nebo Aplikaci.

Budete-li chtít dobíjet okamžitě, je důležité, abyste při registraci ponechali zaškrtlé políčko, kdy si vyžádáte poskytování služby okamžitě ještě před uplynutím čtrnáctidenní ochranné lhůty pro smlouvy uzavírané distančním způsobem. Následně Vám bude zaslána aktivační sms, která zpřístupní Váš účet.

Pokud políčko nezaškrtnete, bude fungování účtu po dobu 14 dní pozastaveno a účet bude znovu aktivován až po uplynutí této lhůty.

Registraci můžete provést kterýkoliv den v měsíci. Vaše fakturační období bude nastaveno od tohoto data a bude trvat do stejného data následujícího měsíce.

Kontaktujte tým elektromobility na info@elektromobilita.cz nebo volejte +420 211 040 101.

Ano, není mezi nimi rozdíl.

Ne, nemusíte. Registrací je Vám v systému zřízen zákaznický účet. Přístup k účtu máte jak z Driver portálu, tak i z Aplikace. K přístupu slouží přihlašovací údaje (email a heslo), které při registraci zadáváte.

PŘIHLÁŠENÍ

K účtu se jednoduše přihlásíte zadáním Vašich přihlašovacích údajů, a to buď v Driver portálu anebo v Aplikaci. V obou případech používáte stejné přihlašovací údaje (jméno a heslo).

Pokud se jedná o první přihlášení, zkontrolujte, zdali jste obdrželi aktivační e-mail na e-mailovou adresu uvedenou při registraci. Pokud jej nemáte v došlé poště, zkontrolujte prosím složku nevyžádané pošty (SPAM). Pokud jste e-mail obdrželi, klikněte na aktivační link. Váš účet bude aktivován a budete přesměrováni na přihlašovací stránku Driver portálu.

Pokud narazíte na jakékoliv potíže, kontaktujte nás na email info@elektromobilita.cz.

Je možné, že jste opakovaně zadali chybné heslo, nebo došlo k expiraci hesla po třech měsících. Pokud došlo k expiraci hesla, proveďte změnu hesla pomocí volby "Zapomněli jste heslo?"

Pokud došlo k zablokování hesla z bezpečnostních důvodů po třech neúspěšných pokusech, dochází k zablokování přihlášení a účet Vám musí odblokovat administrátor. Tento krok je spojen s resetováním Vašeho hesla (musíte zadat nové heslo, odlišné od předchozího). Kontaktujte nás na info@elektromobilita.cz.

TARIFY

Tarify nabízejí různé varianty podle toho, jak hodně budete naši síť využívat. Klíčové parametry jsou následující: a) jak hodně zákazník jezdí (nájezd km) b) jak velký podíl elektřiny načerpá u dobíjecích stanic ČEZ. Kombinace těchto parametrů determinuje vhodnost daného tarifu.

Nabízíme tarif jak pro zákazníky, kteří jezdí hodně a jsou odkázáni zejména na veřejnou síť dobíjecích stanic (tarif TAXI), tak i pro zákazníky, kteří dobíjí u veřejných stanic jen málo nebo nahodile a nechtějí se nijak vázat (tarif Pay-as-you-go).

Aktuální ceník dobíjení

  Jednotka TAXI Obchodní cestující Víkendový řidič "Pay as you go" Neregistrovaný
Měsíční platba Kč/měsíc 1 750 550 200 0 0
Poplatek za odběr Kč/kWh 3,5 4,5 5,5 7,5 9,5
Předplacená spotřeba (volné jednotky) kWh 500 122 36 0 0

Indikativní hodnoty výše uvedených parametrů pro jednotlivé tarify jsou uvedeny v tabulce níže. Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Parametry TAXI Obchodní cestující Víkendový řidič
Počet dnů v provozu # 25 20 20
Denní nájezd Km 200 75 - 170 50
Spotřeba kWh / 100km 15,0 15,0 15,0
Dobíjení na veřejných stanicích % 100 % 70 % 20 %
Dobíjení na veřejných stanicích kWh / měsíc 750 150 - 360 30

Poznámka: Jedná se o ilustrativní příklady, které je třeba vnímat v kontextu předchozích odstavců. Nejde o popis parametrů jednotlivých tarifů, ty jsou popsány ve Smlouvě a jejích přílohách.

Ano, tarif je možné změnit dvakrát ročně bezplatně. Případné další změny jsou zpoplatněny, výše poplatku je součástí ceníku Zákaznické smlouvy.

Změnu tarifu lze provést vždy pouze na základě písemné žádosti zaslané na e-mail info@elektromobilita.cz.

Nevyužitý paušál se do dalšího měsíce nepřevádí.

PLATBY A FAKTURACE

Nikoliv. Fakturačním obdobím je měsíc, ale nikoliv kalendářní. Počítá se od data registrace, případně od změny tarifu. Tj. pokud si zákazník zřídí účet např. desátého v měsíci, bude mu faktura vystavována k desátému v měsíci.

Máte samozřejmě právo jak fakturu, tak jednotlivé dobíjení reklamovat. O každém dobíjení existuje v systému záznam a v případě podezření na nesrovnalosti je možné data prověřit. V těchto případech nás kontaktujte s využitím buď přímo Aplikace nebo e-mailu info@elektromobilita.cz a my se problémem budeme obratem zabývat.

Platební karta je do systému vkládána jen pro účely fakturace. ČEZ, a. s., jako provozovatel sítě stanic, k údajům o kartě nemá přístup, jsou uloženy v platební bráně. Při jednotlivém dobíjení nemusíte mít platební kartu u sebe ani se s ní nijak nemusíte autorizovat u dobíjecí stanice.

Současně upozorňujeme, že na platební kartě musí být aktivovány platby na internetu formou opakovaných plateb automaticky strhávaných z karty, povolené inkaso s dostatečným denním i měsíčním limitem a finanční hotovost na kartě. V opačném případě platební brána takovou platební metodu neautorizuje.

Provozovatelem platební brány není ČEZ, ale společnost PayU. ČEZ k údajům o platebních kartách zákazníků nemá přístup, tyto údaje nejsou v IT systému obsaženy, disponuje s nimi pouze provozovatel platební brány PayU v souladu s příslušnými právními předpisy.

UPOZORNĚNÍ:

Při autorizaci platební metody dojde k prověření zadané platební karty ze strany platební brány PayU. Tato transakce se na Vašem účtu objeví jako „čekající“ platba ve výši 1 Kč. K jejímu stržení však nedojde, částka je pouze zablokována. Po sedmi dnech dojde k jejímu odblokování a tato transakce Vám nebude vyúčtována.

DOBÍJENÍ

Jedná se o další možnost identifikace u sítě dobíjecích stanic. Čipová karta je se zákaznickým účtem spárována. Zákazník si může vybrat, zda chce k identifikaci používat jen Aplikaci nebo i RFID čip.

Jedná se o další možnost identifikace u sítě dobíjecích stanic. Čipová karta je se zákaznickým účtem spárována. Zákazník si může vybrat, zda chce k identifikaci používat jen Aplikaci nebo i RFID čip.

Zákaznický účet je možné si zřídit a obsluhovat i bez chytrého mobilního telefonu. Registraci vyřešíte s pomocí Driver portálu https://account.elektromobilita.cz a poté si vyžádáte RFID čip, pomocí kterého budete moci využívat dobíjecí síť skupiny ČEZ. V sekci PROFIL  RFID čipy  OBJEDNAT RFID ČIP

Ano, dobíjení je možné dvěma způsoby. Stažením Aplikace FUTUR/E/GO nebo pomocí Driver portálu https://account.elektromobilita.cz. V obou případech nejdříve vyhledáte dobíjecí stanici, zvolíte konektor a zahájíte dobíjení. Poté zadáte Vaše osobní údaje, platební kartu a můžete dobíjet. Po ukončení dobíjení dojde k automatickému stržení platby z Vaší karty a zaslání faktury na email.

POKROČILÁ NASTAVENÍ V ÚČTU

Systém umožňuje sdílení v podobě tzv. rodinného účtu. Jde o funkcionalitu při využívání identifikace pomocí mobilní Aplikace, kdy jeden účet využívá k dobíjení několik rodinných příslušníků a kdy není nutné sdílet přihlašovací údaje k jednomu účtu mezi členy rodiny. Maximální počet členů pro jeden účet jsou 3.

Založí se jen jeden účet, který má primárního vlastníka a rodinní členové mají vlastní podúčty v rámci tohoto účtu. Ti se k účtu přihlašují samostatně a jejich aktivita podléhá schválení ze strany primárního účastníka – ten tak má přehled o aktivitách ostatních členů na účtu. Pro celý účet platí zvolený tarif.

Primární vlastník je samozřejmě odpovědný za fakturaci, která je pro všechny členy společná (bude vystavena jedna faktura za celý účet).

Ne, účet je možné propojit pouze s jedním RFID čipem.

Ne, tento postup je v rozporu se zákaznickou smlouvou. Umožnění dobíjení „členům“ je určeno pouze pro rodinné příslušníky, kterým má usnadnit využívání elektromobilu bez nutnosti zřizování samostatných účtů. Sdružování zákazníků za účelem dosažení jakýchkoli výhod je porušením smlouvy a zjištění podobných aktivit bude důvodem k jejímu okamžitému vypovězení a penalizaci.

Zákaznický účet je možné sdílet pouze pro auta v rámci rodiny. V případě firemních zákazníků je nezbytné zařídit si specializovaný fleetový produkt (v tom případě nás kontaktujte na info@elektromobilita.cz), nebo mít pro každé vozidlo jeden účet.

Klonování čipů je taktéž v rozporu se zákaznickou smlouvou. Po zjištění těchto aktivit dojde k okamžitému vypovězení a penalizaci.

Záložka umožňuje uložit do zákaznického účtu údaje o používaném vozidle. Slouží pouze pro informativní účely uživatele, na funkci Aplikace, tarify ani jiné parametry nemá vliv.

UKONČENÍ SMLOUVY

Písemnou žádost zákazník zašle na info@elektromobilita.cz. Výpovědní lhůta smlouvy je jeden měsíc a běží od prvního dne měsíce následujícího. Po ukončení je nutné vrátit čip na centrálu: ČEZ, Veronika Němcová, Duhová 3, Praha 4, 140 53 poštou či osobně.

V případě ukončení smlouvy bude provedeno finální vyúčtování a v případě, že kredit získaný na základě paušálu nebude plně využit, bude jeho zbývající část převedena zpět na Váš účet.