Smlouvy, ceník a OPD

Registrovaný zákazník

Registrovaný zákazník Jednotka AC DC HPC
Cena s 21% DPH* Cena s 21% DPH* Cena s 21% DPH*
Vlastní a Partnerské DS Kč/kWh 8,00 13,00 18,00
Vlastní a Partnerské DS - Kaufland** Kč/kWh 5,90 13,00 -
Roamingové DS Kč/kWh 11,00 16,00 22,00

*DPH je účtována dle platných předpisů. Uvedená cena s DPH je proto pouze orientační.

**Cena dobíjení AC konektorem platí výhradně pro stanice u obchodních domů Kaufland. Dobíjení AC konektorem u těchto dobíjecích stanic je po 240 minutách ukončeno bez ohledu, zda je vozidlo dobito na 100%.

Registrovaný zákazník Jednotka AC DC HPC
Cena bez DPH Cena bez DPH Cena bez DPH
Vlastní a Partnerské DS Kč/kWh 6,61 10,74 14,88
Vlastní a Partnerské DS - Kaufland** Kč/kWh 4,88 10,74 -
Roamingové DS Kč/kWh 9,09 13,22 18,18

**Cena dobíjení AC konektorem platí výhradně pro stanice u obchodních domů Kaufland. Dobíjení AC konektorem u těchto dobíjecích stanic je po 240 minutách ukončeno bez ohledu, zda je vozidlo dobito na 100%.

Ceník dalších úkonů

Úkon Cena v Kč
Cena
bez DPH
Cena
s 21% DPH*
Obsazení dobíjecí stanice - připojení HPC konektoru (46. a další minuta při dobíjení nebo 1. a další minuta po ukončení dobíjení podle toho, co nastane dříve) 1,65 / minuta 2,00 / minuta
Obsazení dobíjecí stanice - připojení DC konektoru (91. a další minuta při dobíjení nebo 1. a další minuta po ukončení dobíjení podle toho, co nastane dříve) 1,65 / minuta 2,00 / minuta
Obsazení dobíjecí stanice - připojení AC konektoru (481. a další minuta při dobíjení nebo 1. a další minuta po ukončení dobíjení podle toho, co nastane dříve) 1,65 / minuta 2,00 / minuta
Vystavení a aktivace nového RFID (nevztahuje se na 1. poskytnutou RFID) 165,29 200,00
Opakované zaslání nedoručeného RFID 165,29 200,00
Poplatek v případě nenavrácení RFID při ukončení smluvního vztahu (podle OPD, čl. II, odst. 2.8.) 165,29 200,00
Individuální fakturace se splatností a mimořádná fakturace na žádost zákazníka 165,29 200,00

*DPH je účtována dle platných předpisů. Uvedená cena s DPH je proto pouze orientační.

Neregistrovaný zákazník

Neregistrovaný zákazník Jednotka AC DC HPC
Cena s 21% DPH* Cena s 21% DPH* Cena s 21% DPH*
Vlastní a Partnerské DS Kč/kWh 10,00 15,00 20,00

*DPH je účtována dle platných předpisů. Uvedená cena s DPH je proto pouze orientační.

Neregistrovaný zákazník Jednotka AC DC HPC
Cena bez DPH Cena bez DPH Cena bez DPH
Vlastní a Partnerské DS Kč/kWh 8,26 12,40 16,53

Platební karta pro hrazení ceny je ověřována autorizací 0,00 Kč a blokací 1.200,00 Kč před každým jednorázovým dobíjením. Nevyužitá částka za dobíjení je odblokována nejpozději 5. pracovní den od provedení autorizace karty.

Ceník dalších úkonů

Úkon Cena v Kč
Cena
bez DPH
Cena
s 21% DPH*
Obsazení dobíjecí stanice - připojení HPC konektoru (46. a další minuta při dobíjení nebo 1. a další minuta po ukončení dobíjení podle toho, co nastane dříve) 1,65 / minuta 2,00 / minuta
Obsazení dobíjecí stanice - připojení DC konektoru (91. a další minuta při dobíjení nebo 1. a další minuta po ukončení dobíjení podle toho, co nastane dříve) 1,65 / minuta 2,00 / minuta
Obsazení dobíjecí stanice - připojení AC konektoru (481. a další minuta při dobíjení nebo 1. a další minuta po ukončení dobíjení podle toho, co nastane dříve) 1,65 / minuta 2,00 / minuta

*DPH je účtována dle platných předpisů. Uvedená cena s DPH je proto pouze orientační.