SMLOUVY, CENÍK A OPSE

Nabízíme 4 různé tarify pro registrované zákazníky a jeden pro neregistrované.

  Jednotka TAXI Obchodní cestující Víkendový řidič "Pay as you go" Neregistrovaný
Měsíční platba Kč/měsíc 1 750 550 200 0 0
Poplatek za odběr Kč/kWh 3,5 4,5 5,5 7,5 9,5
Předplacená spotřeba (volné jednotky) kWh 500 122 36 0 0

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Ceník dalších úkonů

Úkon Cena v Kč
Obsazení dobíjecí stanice - připojení DC konektoru 50kW (91. a další minuta při dobíjení nebo 1. a další minuta po ukončení dobíjení podle toho, co nastane dříve) 2,-/minuta
Obsazení dobíjecí stanice - připojení AC kontektoru (481. a další minuta při dobíjení nebo 1. a další minuta po ukončení dobíjení podle toho, co nastane dříve) 2,-/minuta
Změna tarifu (2× v kalendářním roce) zdarma
Změna tarifu (3. a další v kalenářním roce) 200,-
Vystavení aktivace nového RFID (nevztahuje se na 1. poskytnutou RFID) a v případě ztráty, odcizení či poškození karty 200,-
Poplatek v případě nevrácení RFID při ukončení smluvního vztahu (podle OPSE, čl. II, odstavec 2.8.) 200,-

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Jedná se pouze o ilustrativní příklad. Nejde o popis parametrů jednotlivých tarifů, ty jsou popsány ve Smlouvě a jejích přílohách.

Parametry TAXI Obchodní cestující Víkendový řidič
Počet dnů v provozu # 25 20 20
Denní nájezd Km 200 75 - 170 50
Spotřeba kWh / 100km 15,0 15,0 15,0
Dobíjení na veřejných stanicích % 100 % 70 % 20 %
Dobíjení na veřejných stanicích kWh / měsíc 750 150 - 360 30